Trygga Nacka

Trygga Nacka

Miljöpartiet vill att kommunen tar en mer aktiv roll i samhällsplaneringen när det gäller bostäder, lokaler och anläggningar för att bygga bort segregation och otrygghet. Vi vill se mer blandad bebyggelse och skapa fler ickekommersiella mötesplatser där människor kan mötas och skapa nya nätverk. Social och ekologisk hållbarhet kostar pengar, men ett inkluderande samhälle där alla får plats är mer hållbart på lång sikt, även ekonomiskt.


Det går att bygga tryggt. Att skapa samhällen där vi bor nära varandra, blandar arbetsplatser med bostäder och där det finns trygga platser. Men vi kan också på kort sikt planera våra gemensamma mötesplatser och bygga bort en del otrygghet. Det kan handla om att samla aktiviteter för olika åldrar på samma plats, få fler människor att röra sig ute, skapa mer liv utomhus och arbeta med belysning. På lång sikt behöver vi fler blandade bostäder både vad gäller storlek, pris och form. Ett tryggt samhälle är också socialt hållbart och vi behöver bygga inkluderande för att minska segregation och utanförskap.

Genom att samla aktiviteter för olika åldrar på samma plats, få fler människor att röra sig ute och arbeta med belysning skapar vi trygghet. Genom att vi har hundrastgårdar, utegym och lekplatser nära varandra och intill idrottsplatser och andra anläggningar kan fler personer komma i rörelse i områden som annars kan kännas ödsliga. Vi kan också låta Nackas hundar göra vår kommun tryggare.

Var fjärde svensk uppger att hunden bidrar till att öka deras trygghetskänsla. Kring hundrastgårdar rör sig många hundägare vilket kan skapa trygghet. Hundrastgårdar är också en träffpunkt där människor från möts, samtalar och knyter nya kontakter. Där trygghet byggs helt enkelt.

Miljöpartiet vill att kommunen tittar på om det går att ha fler fasta eller tillfälliga hundrastgårdar i Nacka utöver de som planeras idag, för att inte bara ha fler ställen där hunden kan rastas utan också skapa just trygghet. Hundar i Nacka skulle även kunna användas mer aktivt i det brottsförebyggande arbetet. I andra kommuner utbildar polisen hundägare i brottsförebyggande syfte i s.k.  Nos och spaningspatruller, något som skulle kunna göras även i Nacka.

Miljöpartiet vill:

* Satsa på fler socialsekreterare och högre löner för att behålla erfarenhet och kompetens.

* Att kommunen tar ett större socialt ansvar och ser till att det byggs olika bostäder som fler har råd med.

* Ordna kontaktperson eller -familj med förankring i Nackas samhälle för asylsökande samt nyanlända barn och ungdomar.

* Satsa mer på Volontär i Nacka och på en gemensam föreningsdag där föreningar kan möta varandra och allmänheten.

* Satsa på förebyggande åtgärder och tidiga insatser och låta psykisk hälsa ingå i vårdcentralens ansvar så att människor får den hjälp de behöver.

* Skapa fler allmänna mötesplatser och ge möjligheter till stadsodling i Nacka.

Nyheter på Trygga Nacka

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter