Tystare Nacka

Tystare Nacka

Nacka bygger och det blir mycket på kort tid. Tunnelbana, bostäder, arbetsplatser. I en sådan intensiv förtätning behöver vi jobba mycket med ljud och oljud i staden, både under byggtiden och efter.


För ett tystare Nacka behöver vi arbeta mer mot buller och med att lyfta andra ljud i staden. Gröna, växtbeklädda bullerskydd har denna funktion samtidigt som de renar vatten och ökar den biologiska mångfalden i staden eftersom fåglar, fjärilar och andra insekter trivs bland växterna. Dagvattenrening är något vi inte kan få för lite av, bland annat eftersom vattnet för med sig partiklar som hamnar i våra sjöar och annat vatten.

Miljöpartiet vill att kommunen tittar på hur stenen vi får vid tunnelbanebygget kan användas i gabioner som bullerskydd och vägräcken för att separera gående och cyklister från vägarna. Gabioner är stora stålburar eller nätkorgar som fylls med sten. Burarna kan ha olika former och konstrueras med olika material. Genom att lägga mer eller mindre jord i dem kan de även täckas av grönska och absorbera både buller, skapa och rena luft och vara en plats där fjärilar och insekter trivs. Att arbeta mer med att separera olika trafikanter ökar också säkerheten, särskilt för gående och cyklister. Buller kan också dämpas och andra ljud kan lyftas tack vare gröna väggar. Vi vill se växtbeklädda bullerskydd i Nacka, bl.a. kring vägar och idrottsplatser.

Miljöpartiet vill också bygga mer hus i trä. Att bygga i trä är hållbart på flera sätt. Det går fortare att bygga och blir därmed mindre stök och ljud under byggtiden eftersom trämoduler går snabbt att sätta ihop. Byggtiden är hälften så lång som för betonghus och på sex månader är ett hus inflyttningsklart. Är det dessutom massivträ så behövs inte olika lager med isoleringar: de tjocka massiva modulerna är både inner-, ytter- och mellanväggar. Träfasader bidrag också till ett annat ljud i den färdigbyggda staden.

Vi behöver synliggöra och inkludera de nyttor naturen ger oss i stadsbyggnadsprocessen och samhällsplaneringen. Samtidigt behöver vi också arbeta med grönska för att minska buller och lyfta andra ljud i staden för en god levande- och boendemiljö. Ett utmärkt exempel på hur vi planerar stad där ekosystemtjänsterna får ta plats!

Nyheter på Tystare Nacka

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter