Satsa mer på solenergi

Miljöpartiet vill se att fler tak utnyttjas för solceller och att solcellsel produceras på alla lämpliga kommunägda byggnader.

Här går solen ner över Stockholm men stora delar av dagen lyser den också i Nacka varför satsningar på solceller är lönsamt, både för klimatet och ekonomin.

Miljöpartiet har länge tryckt på för att kommunen ska sluta använda olja (!) för uppvärmning av kommunala byggnader. Det har skett alldeles för långsamt och tagit alldeles för lång tid till följd av ett stelbent och gammaldags sätt att räkna investeringar kortsiktigt istället för ur ett långsiktigt livscykelperspektiv. Nacka borde redan för länge sedan ha lämnat fossila bränslen för uppvärmning eftersom de inte bara är miljö- och klimatmässigt usla utan också dyra.

Nu har Nacka chansen att lämna det stelbenta tänkandet och anta en klimat- och kostnadsneutrala klimatinvesteringsbudget med ordentliga satsningar på smart solenergi. Kommunen kan gå före i omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt investera ekonomiskt hållbart. Miljöpartiet vill att kommunen i framtiden ska vara helt självförsörjande på energi och då är förnybar energi från solen en viktig energikälla.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: