Gör världen hållbar

Lyssna

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Miljöpartiet vill

 • bygga ett hållbart samhälle där det är lätt att leva miljövänligt,
 • satsa på levande skogar med varsamt skogsbruk samt skydda mer natur, utrotningshotade djur och växter
 • satsa på klimatsmart och ekologisk mat, en giftfri vardag och hållbar konsumtion,
 • kämpa för friska hav och rent vatten världen över,
 • göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Ett hållbart samhälle

Vi är beroende av naturen omkring oss för att få ett gott liv. Idag skadas våra ekosystem och växter och djur hotas. Vi riskerar att våra barn och barnbarn får det sämre än vi själva. Sverige har sexton ambitiösa miljömål. Alla är viktiga, men bara två nås just nu.

Miljöpartiet vill byta riktning. Vi vill utveckla samhället med hänsyn till kommande generationer, djur och natur. Vi vill att miljö genomsyrar politiken inom alla områden, från trafik till ekonomi, och nå våra miljömål. Vi vill ha en rättvis fördelning av jordens resurser.

Lätt att göra rätt

Tåg, solceller och reparationer ska gynnas före flyg, fossil energi och ohållbara prylar. Miljömärkt ska öka i butiken. Lagar ska förbjuda det som är farligt. Det ska vara lätt att välja miljövänligen. 

Levande skogar

Nu pågår den största utrotningen av arter i människans historia. Än finns mycket kvar att rädda. Vi vill att mer värdefull natur skyddas. Skogsbruket ska bli hållbart. Den biologiska mångfalden som vi alla är beroende av ska räddas. 

Friska hav

Haven är jordens största plats för liv. Vi vill satsa på internationellt samarbete för att minska överfiske och utsläpp. Vi vill skärpa lagar och kontroll och rädda vår hav och vatten.

Närodlat och ekomat

Vi vill satsa på mer ekologisk och närodlad mat. Vi vill ha ett bärkraftigt svenskt jordbruk och särskilt gynna lokalt eko-jordbruk. Vi vill öka den vegetariska matens andel med mer klimatsmart mat. 

Giftfri vardag

Mängden skadliga gifter i kläder, mat och miljö ökar. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla ska kunna leva i en giftfri vardag. Nya lagar och regler behövs. 

Hållbar konsumtion i grön ekonomi

Miljöpartiet vill att miljö och hållbarhet ska löna sig. Både för industrin, offentlig sektor och för privatpersoner. Vi vill se mer smarta produktionskedjor, minskat svinn, fler reparationer, ökad återanvändning och återvinning. Vi vill ha styrmedel och skatter som ger energieffektivisering och förnybar energi. Vi vill stärka miljö och hållbarhet i offentlig upphandling. 

Fossilfri världsledare

Klimatet är avgörande för alla på jorden. Vårt mål är att Sverige ska bli det första fossilfria välfärdslandet. Vi vill satsa på klimatsmarta lösningar som tåg, solceller, trähus, elbilar, cyklar, grön industri, reparationer och konsumtion av tjänster. Vi vill bygga ett starkt samhälle där klimatomställningen blir en framgång med innovationslust, ny teknik och nya goda vanor. 

Miljöpartiet regerar

För första gången är Miljöpartiet i regering. Vi gör stor skillnad:

 • Över hundra nya naturreservat har skapats, varav Ojnareskogen är ett.
 • Miljön får mer pengar än någonsin i statsbudgeten.
 • Sverige har nationella mål om ekologisk mat i skolan, vård och omsorg (60% år 2030).
 • En stor satsning på att rensa våra hav från plast genomförs.
 • Sverige har nu världens mest ambitiösa klimatmål.
 • Klimatskatt på flyg införs.
 • Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion senast 2040.

Prata Miljö

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Miljö