Livsmedel, energi och miljö

Vi vill satsa på gröna jobb, bättre miljö och ett mer hållbart samhälle.

- Vi vill att livsmedlen i skolor och äldreomsorg till största del ska vara ekologiska och/eller närproducerade, som ett fortsatt led i att vi är en GMO-fri kommun.
- Kommunal verksamhet har de senaste åren drastiskt minskat sin användning av energi och fossila bränslen. Nu vill vi fortsätta med att klimatanpassa våra transporter.
- Vi vill satsa på förnyelsebar energi som sol och vindkraft. Det ger gröna jobb, bättre miljö och ett mer hållbart samhälle.
- Vi vill att kollektivåkandet ska främjas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: