Skola, vård och omsorg

Lyssna

Vi vill att varje elev ges möjlighet att klara grundskolan med godkända betyg.

- Vi vill att skolans resurser koncentreras till undervisningen.
- Vi vill öka bemanningen inom äldreomsorgen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: