Nära till en rättvis vård.

Miljöpartiet står för en nära och tillgänglig vård i vårt stora, fantastiska län. Vården ska vara lika för alla var vi än bor och folkhälsan ska stärkas. Vi ska ha en bra och trygg äldrevård med bra mat. Kvinnor ska mötas av en jämställd vård och ungdomar ska bli sedda och tas om hand. Det ska vara lätt att få tag i vården när vi behöver den och vi ska kunna prata med doktorn hemma framför datorn.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: