Valmanifest för Miljöpartiet i Norrbotten

arbetsmiljöpartiet

Region Norrbotten ska vara en arbetsgivare i framkant. Vi vill säkerställa en trygg och bra vård och göra det attraktivt att arbeta inom vården genom att:

 • öka tilliten till medarbetares kompetens och förmåga att utveckla verksamheten
 • ge cheferna tydliga mandat
 • säkra en god löneutveckling
 • ge anställda en hälsosam arbetsmiljö
 • öka inflytandet över arbetstiden
 • kontinuerlig kompetensutveckling

En modern arbetsgivare med tillit till sina medarbetare och medarbetare som trivs, mår bra och har balans mellan arbete och fritid.

vårdmiljöpartiet

Vården ska vara tillgänglig, pålitlig och av hög kvalitet. Vi vill:

 • Öka resurserna till vården för ex ökad grundbemanning
 • Bygga ut primärvård som avlastar akutmottagningar
 • Använda digitala vårdkontakter där det är möjligt och lämpligt
 • Bygga upp en köfri barnpsykiatri
 • Skapa en jämställd vård och förbättrad kvinnosjukvård
 • Förstärka folktandvården
 • Öka förmågan att hantera kriser och bygga bättre beredskapslager

Viktigaste åtgärden för att minska köerna och för en säker vård är att satsa på bra villkor och en god arbetsmiljö, som gör det lättare att behålla och rekrytera medarbetare.

Vår vårdstruktur kräver satsningar på primärvården, bland annat med tak för antal listade patienter, som ger möjlighet till fler fasta vårdkontakter. Det minskar i sin tur behovet av akut- och sjukhusvård.

Miljöpartiet vill på riksnivå satsa ytterligare 40 miljarder per år på vården i form av bland annat högre löner, bättre arbetsmiljö och fler medarbetare. (https://www.mp.se/just-nu/mp-vill-satsa-40-miljarder-pa-sjukvarden-och-omsorgen/ länk i nytt fönster/flik)
livsmiljöpartiet

livsmiljöpartiet

Inte bara arbete, även tillgång till skola och förskola, boende, kultur, fritid och friluftsliv, är avgörande för var vi vill bo.

 • Arbeta ännu hårdare med att skapa ett öppet och välkomnande län.
 • Säkerställa bra kommunikationer inom länet samt till och från länet.
 • Säkerställa att industrialisering och energiproduktion inte sker på bekostnad av människors trivsel och möjligheter att utöva friluftsintressen.
 • Stötta och ge möjligheter att både utöva och uppleva kultur i hela länet.
 • Öka matproduktionen i länet för att höja vår säkerhet och skapa nya jobb.
 • Öka förmågan att hantera kriser genom bättre beredskapslager och fler övningstillfällen
 • Skapa bättre möjligheter för att utveckla besöksnäringen.
 • Minska regionens utsläpp genom fossilfria fordon, solceller och klimatvänlig mat och upphandling.

I ett hållbart Norrbotten känner sig alla hemma och olika intressen får utrymme att utvecklas.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 8 juni 2023

Stora insatser krävs för hållbart Uppsala län

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter