Investeringar i barn och unga

Miljöpartiet vill

  • att elevhälsan i grundskolan förstärks så att det blir möjligt att arbeta mer förbyggande och främjande.
  • att det förebyggande arbetet utökas för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzon.
  • att insatserna för unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska utvecklas och intensifieras.
  • att vi kraftsamlar för att förbättra ungas psykiska hälsa.

Allt fler barn, unga och unga vuxna mår psykiskt dåligt. De lider av stress, oro, ångest och självhat. Den negativa trenden måste vändas.. Miljöpartiet vill satsa mer på barn och ungas psykiska hälsa och särskilt på tidiga insatser. De behöver hjälp som hjälper!

Varje krona som investeras i tidiga insatser för barn och unga får vi tillbaka många gånger om. Det innebär bättre möjligheter för individen och också stora samhällsekonomiska vinster på längre sikt. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: