Ojnareskogen skyddas

Regeringen har fattat beslut om att utse Ojnare på Gotland till Natura 2000-område. En viktig seger för den biologiska mångfalden och för miljörörelsen.

Foto: © Gunnar Britse

Bevarandet av vår biologiska mångfald är viktig för att Sverige ska ha en bra miljö även i framtiden. Det är många inom Miljöpartiet, och utanför, som har engagerat sig för att skydda Ojnareskogen. Idag ser vi hur engagemanget leder till förändring. Tack till er som bidragit!

Regeringen föreslår totalt 15 nya områden, och 10 utökningar av befintliga områden, på Gotland att ingå i EU:s nätverk av värdefulla naturområden, så kallade Natura 2000-områden. Bland annat föreslås områden för deras omfattning av naturtypen karsthällmark, vilket är en naturtyp som bara finns i kalkrika miljöer.

Investerar i nya jobb

Eftersom beslutet påverkar kalkindustrin på Gotland kommer regeringen att investera 100 miljoner för fler jobb på Gotland och särskilt uppmärksamma kalkindustrin i det arbetet. Regeringen utser Peter Larsson till särskild statlig kontaktperson för att tillsammans med regionen, näringslivet och facket på Gotland arbeta fram investeringsinsatserna så att regionens intressen tillvaratas på bästa sätt.

Det juridiska läget

Mark- och miljööverdomstolen hanterar två pågående tillståndsärenden för kalkbrytning i och kring Ojnare. Ärendena har vilandeförklarats av domstolen i väntan på regeringens beslut frågan om Natura 2000. Domstolen kommer nu att återuppta förhandlingarna men juridiska bedömare menar att Nordkalk inte kommer att få tillstånd att bryta kalk i och med att området utses till Natura 2000.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: