Agneta Luttropp

Vice ordförande i Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Agneta pratar politik med människor i Västerås.
Agnetas hjärtefrågor

Diskriminering.

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande samhälle där alla kan delta på sina villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

”Jag vill att mina barnbarn ska gå i en förskola och skola som ger alla barn samma möjlighet till utveckling”

Agneta Luttropp

Mer om Agneta Luttropp

Agneta Luttropp om politik

Jag gick in i politiken pga. av mitt stora intresse för skolfrågor. Vad jag vill åstadkomma inom politiken handlar främst om barn och ungdomar - allt ifrån en förskola och skola med färre barn i varje grupp, till pedagogisk handledning åt personal.

Som människa är jag mycket för konsensus. Det går i regel att komma överens och politik handlar mycket om att ge och ta. Men det finns naturligtvis en gräns och jag kan också vara riktigt envis när övertygelsen är stark.

Personligt

Jag bor på landet med min hund. Jag älskar att ha trädgård, sjö och natur så tillgänglig som jag har.

Jag har flyttat runt en del i Sverige. Men jag flyttade ”hem” till Västerås efter att döttrarna flyttat hemifrån.

Professionellt är jag speciallärare. Jag har två arbetsplatser, dels specialpedagogiska skolmyndigheten där jag arbetar som rådgivare, dels Mälardalens högskola där jag är universitetsadjunkt i specialpedagogik. Under hösten skall jag avlägga (äntligen) min lic.avhandling i specialpedagogik.