Agneta Luttropp

Ordförande Nämnden för personer med funktionsnedsättningar, ordförande kommunala handikapprådet, ordförande Gemensam Hjälpmedelsnämnd, Landstinget

Agneta pratar politik med människor i Västerås.
Agnetas hjärtefrågor

Diskriminering.

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande Sverige där alla kan delta på sin egna villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

”Jag vill att mina barnbarn ska gå i en förskola och skola som ger alla barn samma möjlighet till utveckling”

Agneta Luttropp

Mer om Agneta Luttropp

Agneta Luttropp om politik

Jag gick in i politiken pga. av mitt stora intresse för skolfrågor. Vad jag vill åstadkomma inom politiken handlar främst om barn och ungdomar - allt ifrån en förskola och skola med färre barn i varje grupp, till pedagogisk handledning åt personal.

Som människa är jag mycket för konsensus. Det går i regel att komma överens och politik handlar mycket om att ge och ta. Men det finns naturligtvis en gräns och jag kan också vara riktigt envis när övertygelsen är stark.

Personligt

Jag bor på landet med min hund. Jag älskar att ha trädgård, sjö och natur så tillgänglig som jag har.

Jag har flyttat runt en del i Sverige. Men jag flyttade ”hem” till Västerås efter att döttrarna flyttat hemifrån.

Professionellt är jag speciallärare. Jag har två arbetsplatser, dels specialpedagogiska skolmyndigheten där jag arbetar som rådgivare, dels Mälardalens högskola där jag är universitetsadjunkt i specialpedagogik. Under hösten skall jag avlägga (äntligen) min lic.avhandling i specialpedagogik.

Uppdrag

 1. Gemensam hjälpmedelsnämnd
  1. Agneta Luttropp
 2. KFM Valberedning
  1. Agneta Luttropp
 3. Kommunala handikapprådet
  1. Agneta Luttropp
 4. Kommunfullmäktige Västerås
  1. Agneta Luttropp
  2. Anna Nematbakhsh
  3. Anna Thunell
  4. Markus Lindgren
 5. Nämnden för personer med funktionsnedsättningar
  1. Agneta Luttropp
  2. Hanna Dönsberg
 6. Sveriges Kommuner och Landsting
  1. Agneta Granström
  2. Agneta Luttropp
  3. Birgitta Losman
  4. Daniel Helldén
  5. Henrik Blind
  6. Jessica Rydell
  7. Karin Pleijel
  8. Karin Thomasson
  9. Lotta Wedman
  10. Malena Ranch
  11. Marcus Friberg
  12. Mats Gunnarsson
  13. Monica Brodén
  14. Märta Stenevi
  15. Mätta Ivarsson
  16. Susanne Nordling
  17. Åsa Lindhagen
 7. Valnämnden
  1. Agneta Luttropp