Mer om Agneta Niklasson

Agneta Niklasson om politik

Mina politiska hjärtefrågor finns i sambandet mellan miljö och hälsa. Som regionpolitiker vill jag bland annat jobba för:

  • Klimatansvar i Östergötland.

Klimatfrågan är vår tids stora utmaning och därför också den fråga som miljöpartiet prioriterar högst. Det gäller även på regionnivån. Kollektivtrafiken ska vara fossilfri, våra fastigheter klimatsmarta och energieffektiviserade, sjukhusmaterial med minimala utsläpp, lustgas som tas om hand och förstörs och mycket annat.

  • Främja hälsa, förebygga ohälsa

Den allra bästa sjukvårdspolitiska åtgärden är förstås den som innebär att sjukdom inte uppkommer, dvs att förebygga ohälsa och främja hälsa. Vinsten för individen, som slipper att bli sjuk och slipper genomgå behandlingar som ibland kan vara både besvärliga och smärtsamma, är förstås enorm. Men på sikt är det också nödvändigt ur ett samhällsperspektiv om inte alla resurser ska slukas på att reparera sådant som vi faktiskt kan undvika och när vi vet att resurser så väl behövs på andra håll; skola, polis och äldrevård för att bara nämna några exempel.

  • En vård nära människan

Svensk sjukvård är i långa stycken fantastisk, men det finns också ett behov av utveckling. Du som patient ska möta en inkännande vård med hög service. En stor del av vården ska finnas nära. I en väl utrustad primärvård, i form av digitala alternativ och när behoven är extra stora i form av mobila insatser och vård i hemmet

Personligt

Mitt miljöengagemang kom igång redan när mina barn var små. När det var dags att ge smakportioner av grönsaker började jag tänka på hur de var odlade.

Fanns det rester av bekämpningsmedel i morötterna och potatisen som jag mosade till mellanmålet? Vid den tiden var det tidskrävande och krångligt att få tag på ekologiska
grönsaker, det fanns bara i specialaffärer.

Idag har vi kommit en bit på väg med ekologisk, giftfri mat men mycket återstår att göra. Region Östergötland serverar många måltider varje dag i sin verksamhet. De ska självklart vara så näringsrika som möjligt och naturligtvis ska de inte innehålla några miljögifter.

Sambandet mellan miljö och hälsa är som du förstår en av mina hjärtefrågor.
Det bästa är naturligtvis om sjukdom och ohälsa aldrig uppstår. Därför vill Miljöpartiet satsa mer på de förebyggande och hälsofrämjande insatserna. Det ska genomsyra hela sjukvården men är särskilt viktigt i primärvården

CV