Mer om Agneta Niklasson

Agneta Niklasson om politik

Mina politiska hjärtefrågor finns i sambandet mellan miljö och hälsa. Blir jag invald i kommunfullmäktige ska jag bl a driva följande frågor:

  • Motala- Cykelstaden året om.

Det är viktigt att minska bilåkandet på resor som är kortare än 5 km. Ökningen av antalet cyklister ger vinster för ekonomin, hälsan och miljön. Då behöver vi ”tänka cykel” dvs. ge cykelvägar det utrymme de behöver och inte den plats som blir över när biltrafiken har fått sitt. Belysning, beläggning och snöröjning ska hålla hög standard för att fler ska vilja cykla under alla årstider.

  • Giftfri förskola

Vid om- och nybyggnationer ska alla material som kan vara miljö-eller hälsoskadliga väljas bort, även om det kortsiktigt blir dyrare. En handlingsplan för en giftfri förskola ska upprättas så att barnens lekmiljö är hälsofrämjande ur alla aspekter.

  • Utökad elevhälsa

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar är oroande. Vuxentätheten ska öka i förskola och skola så att alla barn blir sedda. Elevhälsan behöver utökade resurser för att utveckla samverkan med alla inblandade aktörer. Målet är att främja hälsan, såväl fysisk som psykisk.

Personligt

P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }

Just nu har jag två deltidsjobb, som lärare vid Dansäterskolan i Borensberg och som politisk sekreterare för Miljöpartiet i Motala. När jag ska koppla av på min fritid läser jag skönlitterära böcker, lyssnar på musik, umgås med familj och vänner eller motionerar. Jag tycker om att cykla, jogga och gå på gym.