Ahmed Abdulahi Mohamed

Ahmed Abdulahis hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Bostäder.

Alla behöver någonstans att bo. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder och se till att alla har råd med en bostad.

Ahmed Abdulahi Mohamed

Mer om Ahmed Abdulahi Mohamed

Ahmed Abdulahi Mohamed om politik

Segregationen i Sverige och samhälles klyftor ökar och blir större. Jag är övertygad om att lokalpolitiken har en möjlighet att tackla detta. Jag kommer under denna mandatperiod främst arbeta med politiska frågor som handlar om idrott, kultur och  bostadsfrågor. Jag vill stärka de tvärkulturella mötena i samhället, och driva frågor som skapar arbetsmöjligheter för unga. Jag anser att unga är samhällets ryggrad och framtid. Samtidigt vill jag skydda och värna om vår miljö. Miljöpartiet har samma förhållningssätt och är byggt på en värdegrund som går från ord till handling. 

Personligt

Ända sedan jag kom till Sverige har jag engagerat mig i olika samhällsfrågor. Jag har varit aktiv i Järvaområdet och särskilt involverad i ungdoms- och trygghetsfrågor. Genom åren har jag skaffat mig ett brett kontaktnät inom föreningslivet och i valet 2018 fick jag 582 personkryss från Järvaborna.

Just nu läser jag en kurs på Försvarshögskolan för att bli klar med min kandidatexamen i statsvetenskap. Med mina kunskaper och erfarenheter ser jag fram emot att driva de frågor som ligger mig närmast om hjärtat, ungdoms- och kulturfrågor. Jag vill stärka de tvärkulturella mötena i samhället, och driva frågor som skapar arbetsmöjligheter för unga. Jag anser att unga är samhällets ryggrad och framtid.