Alexander Norman

Industriarbetare, småbarnsförälder m.m.

-Klimatet och miljön är några av våra största utmaningar. Vi måste tänka långsiktigt och klimatsmart. Vi måste frigöra oss från oljeberoende och resursslöseri. Jag vill kunna se mina barnbarn i ögonen och kunna säga att jag har gjort det jag har kunnat. Man kan inte bara titta på när isar smälter och öknar breder ut sig, I Mullsjö kommer jag verka för att göra det enklare att vara miljövänlig. Jag vill ha fler cykelbanor och möjligheter att ta med cykeln på tåget bland annat.
Alexanders hjärtefrågor

Klimatet - vår största utmaning.

Hållbar utveckling.

Grön skatteväxling.

Alexander Norman