Mer om Alf Karlsson

Alf Karlsson om politik

Jag är en politisk person. Nästan allt jag gör, tycker, säger eller gör är på något sätt politiskt. Jag arbetar med politik på dagarna och diskuterar hemma på kvällen. Ibland blir det annat också.

I mitt samhälle ges alla barn goda förutsättningar för att kunna leva fullvärdiga liv i Sverige eller utomlands. Hur väl en person lyckas är inte beroende av vem som är förälder eller i vilket område barnet växt upp. Så är det tyvärr inte i dag. I mitt samhälle är det tydligt att den offentliga sektorn har ett tydligt ansvar för att ge oss alla goda förutsättningar och stöd för viktga vägval i livet men vi har också  alla ett eget ansvar för de val vi gör. Jag vill se ett samhälle byggt av och för olika människor, som bejakar allas rätt att vara olika men lika inför lagen.

Jurist till utbildningen och i många års profession inom offentlig sektor har gett mig en insikt i hur olika ödets lotter kan falla. Att vissa av oss klarar sig bra, andra mindre bra. Ibland avgörs rättvisan inte av hur domstolen utan du själv agerar. För att öka rättssäkerheten och minska risken för godtycke, vänskapskorruption eller slöseri med offentliga medel brinner jag för skyddet av offentlighetsprincipen och insynen i den skattefinansierade verksamheten.

 

 

Personligt

Så vem är jag då? En gift småbarnspappa i den gyllene medelåldern med en hatkärlek till tågpendling. Jag gillar att vandra i fjällen, åka nattåg och läsa och har oerhört svårt för personer som placerar människor i fack baserat på grupptillhörighet eller yttre attribut . När så sker reagerar jag ofta instinktivt motvalls. Något jag däremot uppskattar är omtänksamhet, att bjuda vänner på middag, samt ett och annat glas champagne. 

Uppdrag

  1. Kommunrevisionen
    1. Alf Karlsson
  2. Revisionen Miljöpartiet Västerbotten
    1. Alf Karlsson
    2. Thomas Sandberg