Alireza Mosahafi

Kansliansvarig mp Västerbotten ledamot och Kassör för mp Umeå och Västerbotten

Alireza Mosahafi

Mer om Alireza Mosahafi

Alireza Mosahafi om politik

Jag heter Alireza Mosahafi 43 år.

Jag har varit aktiv miljöpartist sedan 1998 och brinner för allas lika rätt i samhället och att ta ansvar för vår moder jord både nu och i framtiden.

Jag vill bidra att Västerbottens läns landsting ska arbeta förebyggande och klimatsmart för en bättre hälsa.

Jag vill bidra att lanstinget tar ansvar för att alla människor i hela vårt stora län ska ha tillgång till en trygg, rättvis, säker och modern hälso- och sjukvård; både idag och i framtiden.

En annan fråga som jag vill och brinner för är jämställdhet där allas lika värde och rättigheter ska genomsyra vården samt verka för att man inte höjer patient avgifterna i vården.