Amanda Bucht

Politiskt sakkunnig för Miljöpartiets EU-kansli (jämställdhet, mänskliga rättigheter, migration)

Amanda Bucht

Mer om Amanda Bucht

Personligt

Följer Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet (FEMM).