Amanda Nordell

Kryssa Amanda Nordell till riksdagen för ett välkomnande, jämställt och hållbart samhälle.

Amanda Nordell Fotograf: Måns Nordell

Mer om Amanda Nordell

Amanda Nordell om politik

 


Jag är en 30-årig mamma som drömmer om att förändra världen.Vi kan tillsammans skapa ett hållbart samhälle byggt genom:
- ekonomisk hållbarhet: investera i landsbygdsnäringar, infrastruktur och klimatåtgärder.
- ekologisk hållbarhet: värna ren luft, drickbart vatten, odlingsbar mark och våra ekosystem.
- social hållbarhet: ett öppet-, välkomnande-, inkluderande- och jämställt samhälle. 

Mitt bidrag är kunskaper från en magisterexamen i Ekologi och ett brinnande engagemang.

Som barnbarn till ett ensamkommande flyktingbarn är ett öppet och välkomnande Sverige viktigt för mig. Som mamma önskar jag en giftfri miljö och ökad tolerans i samhället. 

Vill du nå samma mål för framtiden som jag?
Låt mig bli din representant i riksdagen, kryssa Amanda Nordell #4 på miljöpartiets riksdagslista i Skaraborg. Tillsammans bygger vi den värld vi vill att våra barn ska växa upp i. 

Personligt

Amanda blev medlem i Miljöpartiet 2006, hon började sitt politiska engagemang i MP Jönköping som suppleant i styrelsen. Mellan 2012-2013 var Amanda ordförande/språkrör i MP Skövde, andra halvan av 2013 var hon föräldraledig från politiken.  

Sedan 2011 är Amanda ledamot i byggnadsnämnden i Skövde kommun. Där känner hon att hennes bakgrund som Ekolog gör nytta eftersom nämnden ofta har uppe ärenden som påverkar de ekologiska systemen. Strandskydd, vindkraftsetableringar och nyexploatering är några exempel på sådana tillfällen. I år engagerar sig Amanda som suppleant i både MPVG regionstyrelse och i styrelsen för MP Skaraborg. 

I valet 2014 står Amanda på två listor. Nummer fem på kommunlistan för MP Skövde och nummer fyra på riksdagslistan för MP Skaraborg. De frågor hon brinner mest för i politiken är jämställdhet, ett öppet och välkomnande Sverige samt ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle bygger inte på blind tillväxt. Det står på tre ben, där samhället ska vara hållbart ekonomiskt men även ekologiskt och socialt.  Samhället behöver ändra sina strukturer till att bygga på jämställdhet, vara välkomnande och stå på hållbara ben.

Drömmer du om samma samhälle som Amanda? Välj då henne till din kandidat genom att kryssa hennes namn på listorna i valet. Roligt att veta om Amanda:

Lyssnar på: Sabaton
Bästa film: In to the wild
Läser: Allt publicerat av Margit Sandemo
Arbetar: I Skaraborgs jordbruksmarker
Utbildning: Magister i Ekologi från Högskolan i Skövde
Twittrar: @amandanordell
Bloggar: nordell.mpbloggar.se