Mer om Anders Bergh

Anders Bergh om politik

Brinner mest för frågor som rör grön stadsplanering. Hur vi planerar en stad så att människor prioriteras framför bilar. Vill satsa på möten och kultur snarare än utbyggnad av ex. köpcentrum som gynnar ökad konsumtion. Och att vi bevarar den biologiska mångfalden i kommunen och avsätter mer mark till naturreservat eller på andra sätt skyddar den.

Jag ser också hur otroligt viktigt det är med tidiga insatser i förskolan och skolan för att se till att det växande utanförskapet i samhället inte får fortsätta. Minst sagt en stor utmaning.

Har varit aktiv i Miljöpartiet sedan 2005 med engagemang i Grön Ungdom under de tidigare åren. Och på senare tid som politisk sekreterare för Miljöpartiet i Sundsvalls kommun, där jag bodde fram till 2014. Som politisk sekreterare var jag en resurs för partiets förtroendevalda i nämnder och fullmäktige. Jag har också suttit en kortare period som ersättare i stadsbyggnadsnämnden, samt som nämndeman i tingsrätten. I dag är jag en del av MP Halmstads styrelse.

 

Personligt

35 år bosatt i Särdal med fru och två små barn, en flicka och en pojke. Har arbetat som grafisk formgivare på frilansbasis och som anställd. I dag läser jag till förskollärare på högskolan här i stan. På fritiden, natur, friluftsliv och fotografi.