Andréa Bromhed

Gruppledare

Andréa Bromhed
Andréas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Vi vill ha en levande landsbygd i hela Europa.

Mer om Andréa Bromhed

Andréa Bromhed om politik

Omställning, rättvisa och engagemang är mina tre ledord som bäst beskriver mitt arbete för Miljöpartiet.

Redan som litet barn fick jag se att politiska orättvisor var något som kunde ge oanade konsekvenser för den enskilde individen då mina föräldrar valde att byta ut mitt tilltalsnamn. Min far är från Iran och mitt namn var persiskt, men eftersom nazister och skinheads åter igen spred skräck på gatorna och rapporter om att arbetssökande med utomeuropeiskt klingande namn inte fick samma möjligheter på arbetsmarknaden som andra så valde mina föräldrar att ge mig "ett mindre provocerande namn". 
Varför ska ett barn lära sig att lystra till ett nytt namn för att passa in? Gör det världen till en bättre plats?Är det verkligen ett sånt samhälle vi vill ha? Och hur kommer det sig att vi
30 år senare inte kommit längre?
Med åren har jag förstått att orättvisorna inte är begränsade till vare
sig ekonomi eller etnicitet. Har vi inte klimaträttvisa och en rättvis
resursfördelning globalt så kommer vi aldrig att kunna bekämpa några
orättvisor över huvud taget.

Jag känner mig hemma i miljöpartiet eftersom MP bär en röst även åt de som inte har rösträtt, alltså  åt fiskarna i de försurade haven, åt blommorna och insekterna i våra urskogar.

Jag har haft förmånen att få vara MP Hudiksvalls gruppledare, oppositionsråd och nu Gävleborgs toppkandidat på riksdagslistan och jag älskar verkligen att få driva den politiska spelplanen i en grönare riktning.