Andreas Porswald

Regionråd med ansvar för energi, fastighet och miljö, regionsstyrelsen - ordinarie

Andreas hjärtefrågor

Kollektivtrafik.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Förebyggande hälso- och sjukvård.

Energi och klimat.

Andreas Porswald

Mer om Andreas Porswald

Andreas Porswald om politik

Tycker det är viktigt att partiet profilerar sig i socialpolitiska frågor. Hälso-och sjukvården i Västmanland har utmaningar vad gäller tillgänglighet, kvalité och personalpolitiken. En jämlik vård som ger alla medborgare tillgång till hälso- och sjukvård är en viktig faktor för hela länet. Hälsopolitiska och förebyggande åtgärdet är viktiga att arbeta med. Landstingspolitiken är viktig för regional utveckling med stöd till småföretagande och att bygga ut kollektivtrafiken i hela länet.

CV

Tidigare politiska uppdrag bl.a : Kommunalråd Västerås, 2001-2010, Ordförande i Teknisk nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ersättare, Äldrenämnden, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Landstingsfullmäktige 06-10 2010-2014 Ordförande Vafab Miljö AB, Westmannastiftelsen och vice ordf. Landstingsrevisionen