Andreas Porswald

Regionråd med ansvar för energi, fastighet och miljö, regionsstyrelsen - ordinarie

Andreas hjärtefrågor

Kollektivtrafik.

Det ska vara enkelt att resa kollektivt. Fler ska få tillgång till bättre kollektivtrafik och kunna välja bort bilen.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Förebyggande hälso- och sjukvård.

Energi och klimat.

Andreas Porswald

Mer om Andreas Porswald

Andreas Porswald om politik

Tycker det är viktigt att partiet profilerar sig i socialpolitiska frågor. Hälso-och sjukvården i Västmanland har utmaningar vad gäller tillgänglighet, kvalité och personalpolitiken. En jämlik vård som ger alla medborgare tillgång till hälso- och sjukvård är en viktig faktor för hela länet. Hälsopolitiska och förebyggande åtgärdet är viktiga att arbeta med. Landstingspolitiken är viktig för regional utveckling med stöd till småföretagande och att bygga ut kollektivtrafiken i hela länet.

CV

Tidigare politiska uppdrag bl.a : Kommunalråd Västerås, 2001-2010, Ordförande i Teknisk nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ersättare, Äldrenämnden, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Landstingsfullmäktige 06-10 2010-2014 Ordförande Vafab Miljö AB, Westmannastiftelsen och vice ordf. Landstingsrevisionen