Angelika Kaffrell-Lindahl

Ersättare socialnämnden

Angelika Lindahl Ersättare socialnämnden

Angelika Kaffrell-Lindahl

Mer om Angelika Kaffrell-Lindahl

Angelika Kaffrell-Lindahl om politik

Mitt engagemang för samhälls- och miljöfrågor är brett. Främst engagerar jag mig i frågor om skydd av natur och djur, långsiktig hållbarhet och sociala rättvisefrågor. Jag tycker att vi i alla beslut på alla nivåer först och främt måste ta hänsyn till och visa solidaritet med de vars röster inte hörs: våra kommande generationer, våra äldre och sjuka, naturen och djuren samt människorna som lever på andra ställen på jorden. Vårt tänkade och agerande måste bygga på förståelsen att alla globala och lokala utvecklingar hänger ihop och påverkar varandra. 

 

Personligt

Mitt namn är Angelika Kaffrell-Lindahl, unversitetslärare i socialt arbete och frilanssångerska. Lever sedan över 20 år på Frösön och har familj med vuxna barn. Jag har under många år arbetat som egen företagare, som frilansare, som statlig & kommunal anställd samt inom studieförbunsvärlden.