Mer om Ann-Britt Lindmark-Lagerwall

Ann-Britt Lindmark-Lagerwall om politik

Jag är snart 66 år och arbetar som distriktsläkare i Hudiksvall sedan många år tillbaka. Jag har en stor familj med fyra barn och sju barnbarn alla i småbarnsåldern. Förutom familjen är det naturen och kulturen som ger mig kraft och glädje.

Jag har stort intresse för miljö och energifrågor. Här är kampen mot kärnkraften central.

Som distriktsläkare har jag särskilt engagerat mig i arbetet med barn och ungdomar. Barnen är vår framtid och barnhälsovården behöver prioriteras högre än vad som görs idag.

I landstingsarbete är jag mest engagerad i sjukvårdsfrågorna. Primärvården är basen i sjukvården och gör sjukvården billigare totalt. Vårt län är mycket stort geografiskt och det är nödvändigt att landstinget behåller och utvecklar sina två akutsjukhus i Gävle och Hudiksvall. Historiskt har akutsjukhuset i Hudiksvall återkommande ifrågasatts av landstingsledningen. Detta är olyckligt och har medfört svårigheter att rekrytera och behålla kompetent sjukvårdpersonal och ökat beroende av inhyrd personal. Kloka politiska beslut kan vända denna utveckling.