Ann-Christine Borgman

Ordförande för Socialnämnden

- Jag ska arbeta för det goda livet för alla! God omsorg, bra arbetsmiljö och bättre folkhälsa!

Ann-Christine Borgman

Mer om Ann-Christine Borgman

Ann-Christine Borgman om politik

Jag vill genom politiken arbeta för.......... Det goda livet, omsorg om de som har svårt att göra sin röst hörd. Under våra liv kommer de flesta av oss, någon gång, att vara beroende av vårt gemensamma trygghetssystem. Vi förväntar oss alla, att bli bemötta och behandlade på det sätt som passar var och en av oss. Kvalité, kontinuitet och kompetens ska vara ledord för de verksamheter som har ansvar för oss när vi behöver dem. Den goda Arbetsmiljön, omsorg om de som arbetar i Helsingborgs Stad eller dess entreprenörer. Detta förutsätter att bemanning, kontinuitet och kompetens överensstämmer med verksamheternas uppdrag. Arbetsgivaren Helsingborgs Stad/Kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare. Folkhälsan, det ska vara en självklarhet att kunna andas ren luft, bada i ett rent Öresund, äta giftfria livsmedel och gå eller cykla på trafiksäkra gång- och cykelbanor. Skapa goda förutsättningar för att alla ska ha balans mellan arbete och fritid. Miljön, utveckla kollektivtrafiken och förbättra gång- och cykelbanor genom att satsa på belysning, beläggning och plana ut nivåskillnader. Allt för att göra dessa transportmöjligheter till första val och därigenom minska biltrafiken.