Ann-Christine Borgman

- Jag ska arbeta för det goda livet för alla! God omsorg, bra arbetsmiljö och bättre folkhälsa!

Ann-Christine Borgman

Mer om Ann-Christine Borgman

Ann-Christine Borgman om politik

Sjuksköterska, 66 år, Ramlösa. Plats 6 på kommunfullmäktigelistan.

Personlig presentation: 

Starten för mitt miljö-engagemang blev miljögruppen i början av 1980-talet. Efter intensiva år som förälder och arbete i region Skåne, fick jag år 2012, tid att engagera mig politiskt. Miljöpartiet blev mitt naturliga val. Under nuvarande mandatperiod har jag haft uppdraget som ordförande för socialnämnden. Vi har lyckats stabilisera situationen på förvaltningen genom våra satsningar. Fler medarbetare stannar idag kvar i förvaltningen. Trots stora utmaningar leder det till kontinuitet och trygghet för Helsingborgs stads invånare. Som ledamot i kommunfullmäktige har jag aktivt deltagit i debatter och hoppas kunna göra det även under nästa mandatperiod. Klimatet är vår tids största utmaning för att människor ska kunna fortsätta leva ett liv där vi kan andas ren luft, njuta av vår planet men samtidigt vårda den.

MIna prioriterade frågor:

  • Social hållbarhet med jämlik skola och välfärd.
  • Språk, utbildning och arbete är nyckelord. Integrationen av människor som kommer till Sverige är en av våra största utmaningar.
  • Välfärden såsom sjukvård, social omsorg och äldreomsorg är idag hårt belastade. Varje invånare i behov av dess tjänster ska känna sig trygg med att veta, att välfärden fungerar när jag behöver den.