Mer om Ann Engqvist

Ann Engqvist om politik

Journalist, 50, magisterexamen i litteratur, konst och etnologi. Arbetar med social hållbarhet genom läsförståelse -LAB samt på Cheftidningen/Politikens Arena. Är aktiv medlem i Diabetesföreningen, Greenpeace, Expo, Svenska Tecknare, Författarförbundet och Miljöpartiet de gröna i Svedala.

Hjärtefrågor
 

Kultur
Svedala bör sträva efter att bli ett modernt, medvetet och hållbart samhälle - då måste kulturfrågorna lyftas och implementeras i såväl nämnder som medborgarnas vardag.

Integration
Svedala bör sträva efter att bli ett modernt, medvetet och hållbart samhälle- då måste ett flytande missnöje, rädsla och stigmatisering av vissa grupper samt reda faktafel redas ut och diskuteras, framför allt i en demokrati.

Jämställdhet
Svedala bör sträva efter att bli ett modernt, medvetet och hållbart samhälle - vilket innebär att det är varannan damernas, ett jämställt arbetsklimat och att samtliga politiska frågor filtreras utifrån den självklarhet att kvinnor är lika kompetenta som män. Dessutom är det en förhoppning att kommunfullmäktige i större utsträckning speglar Svedala kommuns demografi. Arbetet att få in fler unga människor i politiken är därför högprioriterat för mig.