Ann-Kristin Drevnor

Ledamot i Kommunfullmäktige, Ersättare i utbildningsnämnden

Ann-Kristins hjärtefrågor

Giftfri miljö.

Ekologisk mat.

Hållbar ekonomi.

Ann-Kristin Drevnor

Mer om Ann-Kristin Drevnor

Ann-Kristin Drevnor om politik

För mig betyder dessa politiska frågor mycket:

Giftfri miljö

Tänk er en framtid där vi inte behöver bry oss så  mycket om farliga ämnen i produkter. Där föräldrar inte behöver oroa sig om barnens leksaker innehåller ämnen som kan skada dem på kort eller lång sikt. Jag tror vi alla  vill ha en sådan framtid och mitt bidrag är mitt engagemang i miljöfrågot och at jag försöker fatta beslut som gynnar denna framtid

Ekologisk mat

Rikare natur, gladare djur, levande landsbygd, klimatåtgärder är några positiva effekter av ekologiskt jordbruk. Vi kanske inte kan byta allt till ekologiskt, men att börja med att byta ut ett par viktiga varor som gör skillnad för miljö, djur och människor är en mycket bra början. Dessa viktiga varor är kaffe, bananer, vindruvor, mejeriprodukter, kött och potatis.

Hållbar utveckling och konsumtion

För att klara de stora miljöutmaningar vi står inför behöver vi framför allt använda våra resurser effektivt och minska varje persons resursanvändning. Cirkulär ekonomi, ägodela ger nya möjligheter för en effektivisering där en kombination av miljömedveten konsumtion och internet skapar oändliga möjligheter. Att ägodela är inte bara miljösmart utan skapar också sociala nätverk.

Personligt

Gift med två barn i skolåldern

CV

Förskollärare och ideellt aktiv i olika miljöfrågor.