Ann-Louise Hansson

Ann-Louises hjärtefrågor

Folkhälsa.

Otrygghet, dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan. Politikens ansvar är att motverka detta genom en samhällsutveckling som främjar allas hälsa.

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Skog och biologisk mångfald.

När den biologiska mångfalden minskar så hotas de ekosystem som mänskligheten är beroende av för ren luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas långsiktigt hållbart.

Ann-Louise Hansson

Mer om Ann-Louise Hansson

Personligt

Jag blev medlem i Miljöpartiet de gröna 1982. Äntligen! ett parti som hade de bästa svaren på framtidens frågor, tänkte jag då som 24-årig lärarstuderande. De bästa svaren har de fortfarande. 

Den gröna rörelsen har vuxit fram ur ett genuint engagemang för de viktiga överlevnadsfrågorna som alltid har funnits hos mänskligheten.

Idag är klimathoten reella. Det stormar i Sverige idag. Skog stormfälls, vatten svämmar över och djurarter dör ut i en rask takt nu. Det är inte bara naturen som far illa. Många mår dåligt för att de är arbetslösa, många mår dåligt för att de inte hinner med allt de vill hinna med i sitt arbete. Självmordstatistiken visar en ökning för ungas självmord.  Maten vi stoppar i oss innehåller giftiga kemikalier och har stressproducerats fram.

Kan vi inte bara ta och tagga ner lite? Sätta oss ner och samtala hur vi egentligen vill ha det, med oss själva och med varandra? Den som har mest prylar när den dör vinner INTE!

Vi kan fira 200år av fred i Sverige, samtidigt är vi det land som exporterar mest vapen per capita till andra läönder. Visst skorrar det illa?

När ojämlikheten ökar i ett samhälle ökar ohälsan.  Människans evolution har skett genom samarbete inte konkurrens.

Miljöpartiet är ett sant alternativ. Vi bygger vår politik på övertygelsen att människan är en fri och skapande varelse som vill och kan ta ansvar. 

Uppdrag

 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden Västerbotten
  1. Ann-Louise Hansson
 2. Jurymän i Tryckfrihetsmål vid Umeå Tingsrätt
  1. Alireza Mosahafi
  2. Ann-Louise Hansson
 3. Kandidater Regionfullmäktige Västerbotten
  1. Anders Hård
  2. Ann-Louise Hansson
  3. Elin Söderberg
  4. Emma Lindqvist
  5. Emma Vidmark
  6. Eva Lycksell
  7. Hans Brettschneider
  8. Ingegerd Saarinen
  9. Isak Burman
  10. Jennifer Forssell
  11. Jon Rosén
  12. Krister Andersson
  13. Lennart Frostesjö
  14. Maalin Wikström
  15. Mariam Salem
  16. Mia Winroth
  17. Morgan Flank
  18. Per-Axel Persson
  19. Pär Bylund
  20. Rickard Hansson
 4. Kandidater riksdagen Västerbotten
  1. Anders Hård
  2. Ann-Louise Hansson
  3. Arvid Lundberg
  4. Elin Söderberg
  5. Emma Vidmark
  6. Eva Lycksell
  7. Hans Brettschneider
  8. Ingegerd Saarinen
  9. Isak Burman
  10. Jennifer Forssell
  11. Jon Rosén
  12. Krister Andersson
  13. Lennart Frostesjö
  14. Mariam Salem
  15. Mia Winroth
  16. Morgan Flank
  17. Per-Axel Persson
  18. Pär Bylund
  19. Rickard Hansson
 5. Landstingsfullmäktige Västerbotten
  1. Alireza Mosahafi
  2. Anders Hård
  3. Ann-Louise Hansson
  4. Maalin Wikström
  5. Robert Winroth
  6. Rune Wästerby
 6. Nämnd för folkhälsa och primärvård i S:a Lappland Västerbotten
  1. Ann-Louise Hansson
 7. Utbildningsdelegationen Region Västerbotten
  1. Ann-Louise Hansson