Ann-Louise Hansson

Ann-Louises hjärtefrågor

Folkhälsa.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Ann-Louise Hansson

Mer om Ann-Louise Hansson

Personligt

Jag blev medlem i Miljöpartiet de gröna 1982. Äntligen! ett parti som hade de bästa svaren på framtidens frågor, tänkte jag då som 24-årig lärarstuderande. De bästa svaren har de fortfarande. 

Den gröna rörelsen har vuxit fram ur ett genuint engagemang för de viktiga överlevnadsfrågorna som alltid har funnits hos mänskligheten.

Idag är klimathoten reella. Det stormar i Sverige idag. Skog stormfälls, vatten svämmar över och djurarter dör ut i en rask takt nu. Det är inte bara naturen som far illa. Många mår dåligt för att de är arbetslösa, många mår dåligt för att de inte hinner med allt de vill hinna med i sitt arbete. Självmordstatistiken visar en ökning för ungas självmord.  Maten vi stoppar i oss innehåller giftiga kemikalier och har stressproducerats fram.

Kan vi inte bara ta och tagga ner lite? Sätta oss ner och samtala hur vi egentligen vill ha det, med oss själva och med varandra? Den som har mest prylar när den dör vinner INTE!

Vi kan fira 200år av fred i Sverige, samtidigt är vi det land som exporterar mest vapen per capita till andra läönder. Visst skorrar det illa?

När ojämlikheten ökar i ett samhälle ökar ohälsan.  Människans evolution har skett genom samarbete inte konkurrens.

Miljöpartiet är ett sant alternativ. Vi bygger vår politik på övertygelsen att människan är en fri och skapande varelse som vill och kan ta ansvar.