Uppdrag

  1. Byggnads AB Mimer
    1. Anna Nematbakhsh
  2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
    1. Anna Nematbakhsh
    2. Markus Lindgren