Mer om AnnaTora Huss

AnnaTora Huss om politik

Jag vill vara med och visa att miljöpartiet och vår politik är det naturliga valet för de som bryr sig om människor, djur och natur. Att dessa tre delar är lika viktiga och att vi inte kan leva utan varandra. Varje dag gör vi tillsammans massor av val som tillsammans skapar den värld som vi lever i lokalt och globalt. Genom att bjuda in till ett meningsfullt och hoppfullt deltagande till att förändra världen tillsammans tror jag att vi kan växa som parti och vara del av den folkrörelse som så tydligt ser vikten av och längtar efter något annat än det som konsumtionssamhället erbjuder. Barns rättigheter är mitt huvudfokus och min specialitet, i jobbet och i politiken. Det var utifrån barns rättigheter som jag gav mig in i politiken och valde miljöpartiet. 

Porträtt ur Bohusläningen: 
http://bohuslaningen.se/nyheter/1.1185773-fn-bevakaren-som-blev-lokalpolitiker