Anneli Holmén

Ledamot kommunfullmäktige (gruppledare), ledamot kommunstyrelsen, ersättare samhällsbyggnadsutskottet, ersättare sociala myndighetsnämden, ledamot beredningen för barn och ungdom.

Anneli Holmén