Mer om Annelie Mattson-Djos

Annelie Mattson-Djos om politik

Politik handlar om att ha en vision, en bild av framtiden att sträva mot. Politik handlar också om att prioritera resurser.Resurser ska hanteras effektivt och med respekt, oavsett om det handlar om pengar, naturresurser, människor eller tid.

Pengar: Pengar ska fördelas rättvist, och skattemedel hanteras på ett sätt som maximerar nyttan för medborgarna.

Naturresurser: Vi ska vara varsamma när vi tar resurser från naturen, genom att göra det med minsta möjliga intrång, inte ta mer än vi behöver, och återbruka så mycket det går. Människor: Den viktigaste resursen i välfärden är människorna, personalen som utför arbetet. Den resursen ska vårdas ömt, så att den håller länge och vill stanna kvar i offentlig verksamhet.

Tid: När vi utför arbete ska det kännas meningsfullt och lustfyllt, och arbetstiden får inte bli för stor i förhållande till fritiden. När arbetstiden används effektivt får vi mer tid till sådant som inte är lönearbete

CV

  • Verksamhetscontroller, Östersunds kommun
  • Miljökonsult i eget företag
  • Miljösäkrat järnvägsbyggnation i Norrbotten
  • Distriktsordförande mp Norrbotten
  • Ersättare i Kommunstyrelsen i Luleå
  • Ledamot i styrelsen för Luleå Renhållning AB
  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  • Magisterexamen i Miljö- & Hälsoskydd