Mer om Annika Lillemets

Annika Lillemets om politik

För att klara att minska klimatpåverkan så mycket som krävs enligt forskarna och för att rädda biologisk mångfald och försörjning, behövs en mer demokratisk och mänskligare ekonomi inom naturens ramar. Miljö, fred och människors hälsa och lycka måste värderas högre än vinster i Lundin Oil och BP. Alla som påverkas av sådana - privata som offentliga - storkoncerners verksamhet bör få reellt inflytande över dem. Även våra barns och barnbarns intressen måste tas tillvara.

Ett mer jämlikt Sverige och en mer jämlik värld är ännu en nyckel till en bättre framtid. I mer ekonomiskt jämlika länder mår människor bättre, och miljöskadlig och stressande konsumtion för statusens skull är mindre. Vi behöver istället mer av sådant som utbildning, vård och kultur.

Låt oss också satsa mer på förnybar energi, hållbar matproduktion och fiske, mer småskaligt och med mer mångfald, och ta oss ur det fossila köp-och-slängsamhället. Och när vi inte längre nöjer oss med att bara vara konsumenter blir det mer skratt och glädje, och skogen får återigen bli mer än pappersråvara, en oas och lekplats för hela människor, stora som små.

Personligt

Mycket har ändrats sedan jag växte upp på en liten bondgård i Kolmården. Gårdarna är större och färre, och min barndoms skogar skövlas för att bli reklamblad. Efter arbete som ingenjör på Ericsson i många år har jag engagerat mig allt mer i politiken. För det som händer i min hembygd, händer överallt. Hoten har blivit så mycket större när företag jagar snabba vinster, makthavarna vill ha ökad tillväxt och människor tröstas med alltfler prylar.