Annika Román

Kommunalråd och vice kommunstyrelseordförande

- Jag vill leda Helsingborg mot ett minimalt ekologiskt fotavtryck och ett obegränsat kreativt fotavtryck. Jag vill leva i ett varmare Helsingborg.

Annika Román

Mer om Annika Román

Annika Román om politik

Kommunalråd, 55 år, Söder. 7 plats på regionfullmäktigelistan. 2 plats på riksdagslistan.

Personlig presentation: 

Hushåller vi med planetens resurser, tar politiken grönt visionära beslut, så skyddar vi framtidens barn. Kvinnor, fler kloka, måste ta ledarskap, skapa kärlek, omsorg och fred. För nu hotar rovdrift, populism och machobeteende hela vår värld. Efter åtta år som kommunalråd - varav fyra i ett stabilt styre som välkomnat nya svenskar och gjort oss till miljöbästa kommun - så är jag beredd att ta ansvar i Sveriges Riksdag. Kryssa mig gärna dit!

Mina prioriterade frågor:

 • Feminism.
 • Livsstil för miljö och hälsa.
 • Kultur.
 • Integration, medmänsklighet och mångfald.
 • Höghastighetståg och global utveckling

  

 

 

 

Uppdrag

 1. HSFAB
  1. Annika Román
  2. Lars Dalesjö
 2. Kandidater kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Afeta Ramadanoska
  2. Aida Pilica
  3. Ann-Christine Borgman
  4. Anna Hjortenskiöld
  5. Annika Román
  6. Carin Hjärne
  7. Christina Mörtl
  8. Eva Storlind
  9. Fredrik Malmborg
  10. Gustaf Wiklund
  11. Jacob Hjärne
  12. Kerstin Dahlin
  13. Kristina Hessing Nilsson
  14. Lars Dahlin
  15. Lars Dalesjö
  16. Lena Östholm Munkberg
  17. Liselotte Lindskog
  18. Marcus Friberg
  19. Marie Halldén
  20. Merete Sundholm
  21. Mette Bryngemark
  22. Ralf Nymberg
  23. Rickard Persson
  24. Samra Dedic
  25. Sofia Kamlund
  26. Sofia Mattsson
  27. Stefano Kuzhicov
  28. Thomas Rödin Hulth
 3. Kandidater Regionfullmäktige Helsingborg
  1. Annika Román
  2. Lena Östholm Munkberg
  3. Samra Dedic
  4. Sofia Kamlund
  5. Thomas Rödin Hulth
 4. Kandidater Riksdagen Helsingborg
  1. Annika Román
  2. Gustaf Wiklund
  3. Rickard Persson
  4. Sofia Kamlund
  5. Thomas Rödin Hulth
 5. Kandidater riksdagen Skåne läns västra
  1. Anette Börjesson
  2. Annika Román
  3. Elin Hyltén-Cavallius
  4. Elvir Mesanovic
  5. Emma Berginger
  6. Fredrik Hanell
  7. Gustaf Wiklund
  8. Jesper Olsson
  9. Johan Ingvarson
  10. Johan Lambreus Mattsson
  11. Lars Ahlfors
  12. Maria Truedsson
  13. Mona Baker
  14. Nils Karlsson
  15. Per Gahrton
  16. Rickard Persson
  17. Sofia Kamlund
  18. Thomas Rödin Hulth
 6. Kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Ann-Christine Borgman
  2. Annika Román
  3. Lars Dalesjö
  4. Liselotte Lindskog
  5. Marcus Friberg
  6. Mette Bryngemark
  7. Slobodan Narancic
  8. Sofia Kamlund
  9. Thomas Rödin Hulth
 7. Kommunstyrelsen Helsingborg
  1. Annika Román
  2. Marcus Friberg
 8. Regionombud MP Helsingborg
  1. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  2. Annika Román
  3. Lars Dalesjö
  4. Lena Östholm Munkberg
  5. Liselotte Lindskog
  6. Marcus Friberg
  7. Ralf Nymberg
  8. Rickard Persson
  9. Samra Dedic
  10. Slobodan Narancic
  11. Thomas Rödin Hulth
 9. Styrelsen för Business Region Skåne AB
  1. Annika Román
 10. Styrelsen för föreningen Sydsvensk regionbildning
  1. Annika Román
 11. Styrelsen för Sydsam
  1. Annika Román
 12. Styrgruppen för Kompetenssamverkan Skåne
  1. Annika Román
 13. Styrkommittén för delprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak
  1. Annika Román