Annika Román

Kommunalråd och vice kommunstyrelseordförande

- Jag vill leda Helsingborg mot ett minimalt ekologiskt fotavtryck och ett obegränsat kreativt fotavtryck. Jag vill leva i ett varmare Helsingborg.

Annika Román

Aktuella frågor för Annika Román

Mer om Annika Román

Annika Román om politik

Jag vill göra allt jag kan för att viljan att visa omsorg om varandra och om vår planet ska uppstå spontant hos oss som bor och verkar i Helsingborg. För trots att vi har problem med svår segregation så är Helsingborg ändå ett rikt samhälle, globalt sett. Här ska vi kunna vara lyckliga, alla. Här ska vi bana väg för den varma, kreativa och klimatsmarta livsstil som är fundamentet för morgondagens samhälle. Därför ska staden utveklcas så att vi självklart väljer en solidarisk livsstil. Mer miljövänliga transporter, närdemokrati och kulturell mångfald leder till framväxt av ett hållbart näringsliv och samhälle. Jag vill leva i ett varmare Helsingborg.  

 

 

 

Uppdrag

 1. HSFAB
  1. Annika Román
  2. Lars Dalesjö
 2. Kandidater kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Afeta Ramadanoska
  2. Aida Pilica
  3. Ann-Christine Borgman
  4. Annika Román
  5. Christina Mörtl
  6. Eva Storlind
  7. Gustaf Wiklund
  8. Jacob Hjärne
  9. Kerstin Dahlin
  10. Kristina Hessing Nilsson
  11. Lars Dahlin
  12. Lars Dalesjö
  13. Lena Östholm Munkberg
  14. Liselotte Lindskog
  15. Marcus Friberg
  16. Marie Halldén
  17. Mette Bryngemark
  18. Ralf Nymberg
  19. Rickard Persson
  20. Sofia Kamlund
  21. Sofia Mattsson
  22. Thomas Rödin
 3. Kandidater Regionfullmäktige Helsingborg
  1. Annika Román
  2. Lena Östholm Munkberg
  3. Sofia Kamlund
  4. Thomas Rödin
 4. Kandidater Riksdagen Helsingborg
  1. Annika Román
  2. Gustaf Wiklund
  3. Rickard Persson
  4. Thomas Rödin
 5. Kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Ann-Christine Borgman
  2. Annika Román
  3. Lars Dalesjö
  4. Liselotte Lindskog
  5. Marcus Friberg
  6. Mette Bryngemark
  7. Slobodan Narancic
  8. Sofia Kamlund
  9. Thomas Rödin
 6. Kommunstyrelsen Helsingborg
  1. Annika Román
  2. Marcus Friberg
 7. Regionombud MP Helsingborg
  1. Alexandra Høgsted
  2. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  3. Annika Román
  4. Lars Dalesjö
  5. Lena Östholm Munkberg
  6. Liselotte Lindskog
  7. Marcus Friberg
  8. Ralf Nymberg
  9. Rickard Persson
  10. Slobodan Narancic
  11. Thomas Rödin
 8. Styrelsen för Business Region Skåne AB
  1. Annika Román
 9. Styrelsen för föreningen Sydsvensk regionbildning
  1. Annika Román
 10. Styrelsen för Sydsam
  1. Annika Román
 11. Styrgruppen för Kompetenssamverkan Skåne
  1. Annika Román
 12. Styrkommittén för delprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak
  1. Annika Román