Annika Román

Kommunalråd och vice kommunstyrelseordförande

- Jag vill leda Helsingborg mot ett minimalt ekologiskt fotavtryck och ett obegränsat kreativt fotavtryck. Jag vill leva i ett varmare Helsingborg.

Annika Román

Aktuella frågor för Annika Román

Mer om Annika Román

Annika Román om politik

Jag vill göra allt jag kan för att viljan att visa omsorg om varandra och om vår planet ska uppstå spontant hos oss som bor och verkar i Helsingborg. För trots att vi har problem med svår segregation så är Helsingborg ändå ett rikt samhälle, globalt sett. Här ska vi kunna vara lyckliga, alla. Här ska vi bana väg för den varma, kreativa och klimatsmarta livsstil som är fundamentet för morgondagens samhälle. Därför ska staden utveklcas så att vi självklart väljer en solidarisk livsstil. Mer miljövänliga transporter, närdemokrati och kulturell mångfald leder till framväxt av ett hållbart näringsliv och samhälle. Jag vill leva i ett varmare Helsingborg.  

 

 

 

Uppdrag

 1. Hsfab
  1. Annika Román
  2. Lars Dalesjö
 2. Kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Ann-Christine Borgman
  2. Annika Román
  3. Lars Dalesjö
  4. Liselotte Lindskog
  5. Marcus Friberg
  6. Mette Bryngemark
  7. Slobodan Narancic
  8. Sofia Kamlund
  9. Thomas Rödin
 3. Kommunförbundet Skåne
  1. Ann-Christine Borgman
  2. Annika Román
  3. Lars Dalesjö
  4. Ralf Nymberg
 4. Kommunförbundet Skånes Styrelse
  1. Annika Román
  2. Vlado Somljacan
 5. Kommunstyrelsen Helsingborg
  1. Annika Román
  2. Marcus Friberg
 6. Regionombud Mp Helsingborg
  1. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  2. Annika Román
  3. Kristina Hessing Nilsson
  4. Lars Dalesjö
  5. Lena Östholm
  6. Liselotte Lindskog
  7. Marcus Friberg
  8. Mika Kemppainen
  9. Ralf Nymberg
  10. Rickard Persson
  11. Slobodan Narancic
  12. Thomas Rödin
 7. Styrelsen För Business Region Skåne Ab
  1. Annika Román
 8. Styrelsen För Föreningen Sydsvensk Regionbildning
  1. Annika Román
 9. Styrelsen För Sydsam
  1. Annika Román
 10. Styrgruppen För Kompetenssamverkan Skåne
  1. Annika Román
 11. Styrkommittén För Delprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak
  1. Annika Román