Åsa Marnell

Kanslichef för Miljöpartiet de gröna

Åsa Marnell Kanslichef för Miljöpartiet de gröna
Åsas hjärtefrågor

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

”Jag tror på kulturens kraft att förändra ett samhälle i grunden”

Åsa Marnell

Mer om Åsa Marnell

Åsa Marnell om politik

När vi nu står inför att bygga stad i Nacka kommun så ska vi bygga med en hållbar täthet, klimatsmart och komma ihåg att det som attraherar mest i en stad är andra människor! Handel, restauranger och kultur ska finnas på gångavstånd. Offentliga platser är mötesplatser.

Vi ska satsa på spårbunden kollektivtrafik, gatunät för gående och helt enkelt bygga för en hållbar livsstil utan bil, där vi prioriterar att flytta människor och inte fordon. Vi ska bygga både tätt och grönt! Tätheten avgör inte gröntillgången. Det är grönstrukturens storlek, kvalitet, närhet och orienterbarhet som är avgörande.

 Jag vill att Nacka kommun tar ett större ansvar i flyktingmottagandet och bl.a. startar ett kommunalt bostadsbolag för att kunna erbjuda bostäder. Jag arbetar för att Nacka kommun ska bli den åttonde fristadskommunen i Sverige som tar emot författare i exil. Fristadsarbetet går ut på att säkra yttrandefriheten och alla människors globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang. Vidare vill jag stärka det antirasistiska och normkritiska arbetet genom genuspedagogik i både för- och grundskolan både i form av fortbildning för lärare och genom att införa tjänster för genuspedagoger. På kommunens skolbibliotek vill jag att det ska arbeta utbildade skolbibliotekarier.

 Jag tror på kulturens kraft att förändra ett samhälle i grunden. Nacka kommun behöver utöka sin musikskoleverksamhet till ett bli en kulturskola. Jag kämpar också för att kommunens kulturhus ska få höjd ersättningen så de kan bedriva en relevant och kvalitativ kulturverksamhet. Tillsammans med lokala engagemang och kommunala intressen vidgar vi deltagandet i kulturlivet och bygger en kulturinfrastruktur för alla invånare i Nacka. Nacka kommuns bibliotek ska vara fritt tillgängliga och inte drivas av kommersiella mål. Jag vill riva upp beslutet att låta entreprenörer driva vår kommuns folkbibliotek och öka ramen för medieinköp till biblioteken.