Åse-Lill Törnqvist

1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige

Åse-Lill Törnqvist
Åse-Lills hjärtefrågor

Kultur.

I konsten och kulturarvet speglas samhället. Kulturen skapar mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. 2016 gjordes den största utbyggnaden av kulturen på 10 år och under 2017 fortsätter satsningarna.

Folkhälsa.

Otrygghet, dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan. Politikens ansvar är att motverka detta genom en samhällsutveckling som främjar allas hälsa.

Stadsplanering.

Åse-Lill Törnqvist