Asso Zand

Ledamot kommunfullmäktige

Robert Halvarsson
Assos hjärtefrågor

Utrikespolitik och global rättvisa.

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

Kemikalier.

Vi drabbas alla av de skadliga ämnen som finns i våra kläder, vår mat och vår miljö. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla ska få en giftfri vardag.

Asso Zand

Mer om Asso Zand

Asso Zand om politik

Vi är alla del av samma globala ekosystem, och därför behövs en världsomfattande grön rörelse.

Det behövs mer av grönt, globalt tänkande – i världen, i Sverige, i Värmland och i Karlstad. Även om många av nutidens allvarligaste problem är globala, så beror de på vad som sker lokalt på många platser, och därför kan de också lösas genom att fler tänker globalt och handlar lokalt. Det gäller bland annat utsläppen av klimatpåverkande gaser och av olika kemikalier som sprids över stora områden.

Jag vill medverka till att skapa grönare städer som växer skonsammare och som minimerar belastningen på vår miljö. Ett samhälle där medborgarna själva kan delta i och fatta sina egna beslut. Ett samhälle med en bra kollektivtrafik, där energin kommer från förnybara energikällor som sol- och vindkraft. Ett samhälle som ger bättre möjligheter till ökad livskvalitet.

Idag ökar antalet olika kemikalier i miljön och i våra kroppar mer och mer. För de flesta av dessa ämnen saknas det kunskap om vilka effekter de har, vart och ett för sig eller i kombination med andra ämnen. Det är ett folkhälsoproblem som måste tas på större allvar. Det finns skadliga kemikalier i maten, i våra byggnader, i elektronik, kläder, leksaker, hygienvaror, och så vidare – överallt i vår vardag kommer vi i kontakt med skadliga ämnen. Särskilt känsliga är embryon, foster och barn. Hormonstörande ämnen borde inte få finnas i miljöer där barn och unga vistas.

Jag vill också kämpa för att behålla kvalitet och närhet till bra vård och valfrihetssystem. Alla ska ha rätt till vård utan diskriminering, även asylsökande och papperslösa. För att kunna ge en riktigt bra vård måste landstinget bli bättre på att attrahera och behålla kvalificerad personal inom olika yrken. Vi bör också pröva olika sätt att tillvarata människor med medicinsk utbildning från andra länder så att de får möjlighet att arbeta inom vården. Och vi måste värna om den personal vi har – lyssna på personalens åsikter, ta vara på goda idéer och se till att alla har en bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och goda möjligheter till fortbildning och löneutveckling.

Psykiatrin måste få resurser och arbetsformer som gör att man kan bedöma, utreda och hjälpa människor inom rimlig tid. Även vårdcentralerna behöver stärkas i sin kompetens att möta psykisk ohälsa.

Publikationer, några exempel:

Nya arbetssätt och bättre samverkan. Asso Zand och fem andra ledamöter i Karlstads arbetsmarknads- och socialnämnd. Nya Wermlands-Tidningen 2014-02-07.

Bostad först för de hemlösa. Asso Zand och fem andra ledamöter i Karlstads arbetsmarknads- och socialnämnd. Nya Wermlands-Tidningen 2012-11-24.

Vänta inte med att bilda regionkommun. Stina Bergström, Eva Hallström, Jesper Johansson, Maria Frisk, Asso Zand, Ragnar Mensner, Agnes Utter och Birgitta Westlund. Nya Wermlands-Tidningen 2012-02-28.

The soft partition of Iraq into three states? Asso Zand och Kristiina Koivunen. Diplomaatia nr 101/102, Feb. 2012

Aktuella politiska uppdrag Landstinget i Värmland:

Ledamot i landstingsfullmäktige Ledamot och ordförande i framtidsberedningen

Ombud i Friskvården i Värmland Region Värmland

Ersättare i regionfullmäktige Karlstads kommun

Ledamot i kommunfullmäktige Ledamot och ordförande i kommunfullmäktigeberedningen

Ledamot i arbetsmarknads-och socialnämnden

Ledamot i Stiftelsen Radiofonden

Personligt

Jag är född och uppvuxen i den kurdiska delen av Irak, där jag började engagera mig politiskt när jag var 16 år. Jag arbetade för yttrandefrihet och mot Saddam Husseins diktatur. Så småningom blev jag tvungen att fly och kom då till Sverige. 

I Sverige läste jag en ingenjörslinje med inriktning mot ekologiskt byggnation. Den utbildningen gav mig en god inblick i att det med relativt små medel går att skapa avsevärt energisnålare och mindre miljöbelastande byggnader. Jag har även kompletterat min ekonomutbildning från utlandet. Slutligen talar jag sex språk och arbetar som tolk och översättare.