Uppdrag

  1. Primärvårdsstyrelsen Västra Götaland
    1. Azar Hedemalm
  2. Stadsdelsnämnd Centrum
    1. Azar Hedemalm
    2. Satu Rekola