Barbro Knutsson

Inför en temakväll om invandring och integration på Kävlinge värdshus.
Barbros hjärtefrågor

Mindre barngrupper i förskolan.

Integration och Likabehandling.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Kulturskola för alla.

Ekologisk mat.

Barbro Knutsson