Mer om Barbro Ryttlinger

Barbro Ryttlinger om politik

Klimatförändringarna är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Arbetet med denna utmaning måste få genomslag i samhällsutvecklingen. Få oss att ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. Vi måste hantera klimatkrisen NU och vi måste göra det på ett sätt, som även bidrar till lösningar på andra allvarliga samhällsproblem. Förutsättningarna till detta måste öka så att alla människor på vår planet ska kunna leva ett gott liv.

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med barn och ungdomar. Som pensionär finns jag med i den grupp som jobbar med hållbar utveckling i Uppsala stift. Jag har också som uppgift att leda miljöarbetet inom Hudiksvallsbygdens församling. Därför känner jag som miljöpartist vikten av att få kunna hjälpa till med att värna om framtiden för våra barn och barnbarn. De närmaste åren är sannolikt avgörande för mänsklighetens möjlighet att hejda de värsta klimatförändringarna.