Mer om Barbro Stigsdotter

Barbro Stigsdotter om politik

Socionom, 65 år, Höganäs. Plats 2 på kommunfullmäktigelistan. 

Personlig presentation:

Jag har alltid tagit tillvara på och intresserat mig för naturen men det var först när jag förstod att klimatförändringarna hotar hela vår existens som jag engagerade mig i MP. Det räckte inte att agera på egen hand utan det måste till politiska beslut, på alla nivåer. Alla beslut måste också relateras till vår miljö och ett långsiktigt perspektiv, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Mina prioriterade frågor:

  • Klimatåtgärder ska ses som de långsiktiga besparingar de är och inte kostnader
  • Främja cykel och kollektivtrafik så bilkörningen kan minska
  • Dra ner på onödig administration så lärare och undersköterskor kan göra sitt riktiga jobb
  • Verka för att kommunen förbereder sig inför skyfall, stormar, översvämningar och torka
  • Öka takten i genomförandet av Miljöprogrammet och Naturvårdsplanen

 

 

Personligt

CV