Bengt Annebäck

Jag vill gärna använda mig av mina erfarenheter från mer än 40 år i sjukvården för att utveckla en sjukvård och äldreomsorg med helhetstänkande och mer hälsofrämjande inriktning och där personalen får ägna sig mer åt patienter än åt administration och där personalens arbetsmiljö är hållbar. Då är det nödvändigt med en fot i landstinget och en fot i KF. Jag brinner också för fler cykelbanor, bättre skola och klimatsmarta hus med mera.

Bengt Annebäck

Uppdrag

  1. Sjukvård- och omsorgsnämnden
    1. Bengt Annebäck
    2. Maria Eriksson
  2. Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
    1. Bengt Annebäck