Uppdrag

  1. Kommunfullmäktige Kil
    1. Bengt Karlsson
    2. Eva Hammar
    3. Lars Nyberg
  2. Miljö- och byggnadsnämnden
    1. Bengt Karlsson