Mer om Bengt Sahlin

Bengt Sahlin om politik

Vi står inför en stor omställning av samhället, då krävs delaktighet, gemenskap och att många drar åt samma håll. För att klara klimatet behöver vi en aktiv politik för kraftfulla miljöåtgärder och ett socialt hållbart samhälle där människors skaparkraft och kreativitet tas tillvara.
Jag vill arbeta för hållbar utveckling i hela Sverige med satsningar på infrastruktur, utbildning, lokal försörjning och gröna jobb. Kultur är grunden för ett gott samhällsbygge, hälsa och livskvalitet. Därför bör vi investera i ett rikt kulturliv för alla!
Jag vill arbeta med viktiga framtidsfrågor för hela regionens utveckling genom grön politik

Kultur
Politiken kan inte skapa kultur. Men politiken har ett ansvar för att skapa förutsättningar för att alla människor ska kunna ta del av kultur och skapa själva. Ett levande kulturliv tillhör grunden för ett hållbart

Klimat
Barnens framtid står på spel. Det ska vara enkelt att vara miljövänlig. Vi vill satsa på allt från kollektivtrafik till eko-mat.

Nya jobb
Fler ska ha ett jobb att gå till. Vi vill skapa jobb genom att rusta upp miljonprogrammen, bygga ut vind- och solkraften och storsatsa på järnvägen.

Skola och utbildning
Eleverna behöver mer tid med sina lärare. Och lärarna behöver bättre förutsättningar och högre lön.