Birgitta Rydhagen

Vice ordf MP Linköping, ledamot DS MP Östergötland, Ledamot i KF och Social- och omsorgsnämnden samt pesionärsrådet, Linköpings kommun, Djurförsöksetiska nämnden.

Birgittas hjärtefrågor

Jämlikhet och feminism.

Solidaritet.

Bistånd och global rättvisa.

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Birgitta Rydhagen

Mer om Birgitta Rydhagen

Birgitta Rydhagen om politik

Medborgardialog och medskapande krävs för att fler ska känna delaktighet, tillhörighet, tillit i samhället. Politiken har ansvar och resurser, medborgare behöver bjudas in att delta i samtal, planering, prioriteringar och aktiviteter. Det kan handla om omvandling av en stadsdel, trängsel i trafiken, eller ojämlika villkor för grupper i samhället.

CV

Docent i feministisk Teknovetenskap, Blekinge Tekniska Högskola. 2019-2020 vik. lektor Tema Miljöförändring, Linköpings universitet. 2015-2018 kommunalråd, 2017-2018 gruppledare och förste vice ordf i KS Linköpings kommun.