Birgitta Rydhagen

Birgittas hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Birgitta Rydhagen

Mer om Birgitta Rydhagen

Birgitta Rydhagen om politik

Medborgardialog och medskapande krävs för att fler ska känna delaktighet, tillhörighet, tillit i samhället. Politiken har ansvar och resurser, medborgare behöver bjudas in att delta i samtal, planering, prioriteringar och aktiviteter. Det kan handla om omvandling av en stadsdel, trängsel i trafiken, eller ojämlika villkor för grupper i samhället.