Birgitta Rydhagen

Ordförande MP Linköping, ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

Birgittas hjärtefrågor

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Bistånd och global rättvisa.

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Birgitta Rydhagen

Mer om Birgitta Rydhagen

Birgitta Rydhagen om politik

Medborgardialog och medskapande krävs för att fler ska känna delaktighet, tillhörighet, tillit i samhället. Politiken har ansvar och resurser, medborgare behöver bjudas in att delta i samtal, planering, prioriteringar och aktiviteter. Det kan handla om omvandling av en stadsdel, trängsel i trafiken, eller ojämlika villkor för grupper i samhället.

CV

Civilingenjör samhällsbyggnadsteknik. Docent i feministisk Teknovetenskap. Programansvarig inom SPIDER, Stockholms Universitet. 2015-2018 kommunalråd, 2017-2018 gruppledare och förste vice ordf i KS Linköpings kommun.