Mer om Britt-Marie Rosenqvist

Britt-Marie Rosenqvist om politik

Britt-Marie har många uppdrag inom Miljöpartiet, både lokalt, regionalt och nationellt.

I Miljöpartiet de gröna i Bollnäs är hon gruppledare och sammankallande. De politiska uppdragen är ersättare kommunstyrelsen och socialnämnden, ordinarie i kulturnämnden och ordförande i valnämnden.

I Gävleborg har hon ett uppdrag som sammankallande i valberedningen.

På riksplanet är Britt-Marie ledamot i MP:s riksvalberedning och ledamot i Styrelsen Hamlin Fistula.

Uppdrag

 1. Distriktsstyrelse Miljöpartiet Gävleborg
  1. Andréa Bromhed
  2. Ann-Katrin Myles
  3. Bengt Samuelsson
  4. Britt-Marie Rosenqvist
  5. Joann Ling
  6. Karin Jansson
  7. Nanok Stagnell
 2. Gröna Seniorer Riks Valberedning
  1. Agnita Wärn
  2. Britt-Marie Rosenqvist
  3. Ingrid Bergman
  4. Jan Rydén
  5. Lennart Tonell
 3. Kommunstyrelsen Bollnäs
  1. Britt-Marie Rosenqvist
 4. kulturnämnden
  1. Britt-Marie Rosenqvist
 5. SKR-grupp
  1. Agneta Luttropp
  2. Angela Everbäck
  3. Anton Nordqvist
  4. Britt-Marie Rosenqvist
  5. Emma Nohrén
  6. Henrik Blind
  7. Karin Thomasson
  8. Klara Berghard
  9. Lena Jutdal
  10. Malena Ranch
  11. Marcus Friberg
  12. Tomas Eriksson
  13. Ulrika Frick
 6. Socialnämnd
  1. Britt-Marie Rosenqvist
 7. Valnämnd
  1. Anarbek Asylbashev
  2. Britt-Marie Rosenqvist