Camilla Kylin

Jämställdhets- och mångfaldsambassadör, Ledamot styrelsen Värmlands Museum

Camilla Kylin

Mer om Camilla Kylin

Camilla Kylin om politik

Mina hjärtefrågor inom politiken är följande:

1) Arbetstidsförkortning. Arbetslivsfrågor, livskvalitet och kultur. Som arbetslivs- och stressforskare ser jag behovet av en arbetstidsförkortning samt ett gynnande av kultursektor som skulle kunna bidra till flera
positiva effekter:
a) mindre arbetsrelaterad stress för individer som skulle kunna spara in enorma samhällskostnader
b) mer tid för nära relationer, sociala” investeringar” i familj, nära vänner mfl
c) fler jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden som därmed bidrar till minskad ojämlikhet i samhället
d) ökad jämställdhet (bla pga att traditionellt kvinnodominerade sektorer som tex vårdsektorn skulle få drägligare arbetsförhållanden och att kvinnor som fortfarande ofta tar huvudansvar för hem och hushåll skulle ha kraft kvar att satsa på karriären)
e) mer tid för hälsofrämjande aktiviteter, återhämtning och aktiviteter/rörelse/sport
f) mer tid för kultur/fritidsutövande aktiviteter och/eller –konsumtion (som i sin tur främjar den ofta ekonomiskt fattiga kultursektorn) och skapar aktiviteter som främjar självkännedom/självförverkligande (kultur, konst etc)
i) på sikt jobba fram modeller för arbetsrotation som svar på psykisk ohälsa/stress och inlåsning i arbetsliv, dvs att många upplever sig inlåsta på en arbetsplats eller i ett yrke

2) Integrationsfrågor. Som andragenerationsinvandrare med rötter och indirekta erfarenheter från II världskriget är ett humant Sverige och EU en nödvändighet för en kommande frisk värld. Jag anser att samtliga stater och samhällen måste bidra till och ta ansvar för mottagandet och integration av flyktingar och olika invandrargrupper.

3) Småföretagandet. Min tredje hjärtefråga hänger ihop med de första två och handlar om att stötta och underlättanda nyskapandet och etableringen av små och medelstora företag framförallt inom sektorn gröna jobb, men även kultursektorn, restaurangbransch osv (som är områden där integration kan ske relativt snabbt för nyanlända).

För den som är intresserad av mer information ang arbetstidsförkortning rekommenderar jag skriften Arbetstid och Klimat: http://www.mp.se/sites/default/files/arbetstid_och_klimat.pdf