Carina Riberg

Uppdrag i Region Örebro län: fullmäktige (ersättare), Patientnämnden (vice ordförande).

Carina Riberg