Uppdrag

 1. Kommunfullmäktige Kumla
  1. Carina Riberg
  2. Mats Gunnarsson
 2. Kommunstyrelsen Kumla
  1. Carina Riberg
 3. Kultur- och fritidsnämnden Kumla
  1. Carina Riberg
 4. Kumla Fastigheter AB
  1. Carina Riberg
 5. Nämnd för livslångt lärande Kumla
  1. Carina Riberg
 6. Patientnämnden - Region Örebro län
  1. Carina Riberg