Carl-Erik Flodmark

Ersättare i regionfullmäktige, sjukvårdsnämnden Kryh och Södra Regionvårdsnämnden