Carl-Erik Flodmark

Ledamot distriktsstyrelsen MP Skåne

Carl-Erik Flodmark

Mer om Carl-Erik Flodmark

Carl-Erik Flodmark om politik

Jag har arbetat som barnläkare i 30 år och sett vården förändras på olika sätt. Jag är övertygad om att vi måste satsa mycket mer på sjukvården för att motverka de brister som uppstått när vi sparat och förändrat vården. I Skåne har vi den lägsta landstingsskatten i Sverige men vi har inte de lägsta sjukvårdsbehoven. Det som krävs är en bättre styrning vart resurserna satsas. Vi behöver ett nytt system för att fördela resurserna inom vården så att de mest behövande får del av dessa. Miljöpartiet fokuserar på miljön. Jag skulle vilja definiera en god vårdmiljö precis som en god arbetsmiljö för personalen. För att vi ska nå dit måste en enhetlig politik kunna drivas fram. Breda samförståndslösningar har saknats under den nuvarande mandatperioden. Jag hoppas valet 2018 ska ge nya möjligheter för de breda lösningar och satsningar på kvalitét som vården så väl behöver.

Personligt

Jag är intresserad av nya tekniska lösningar som passar framtidens miljökrav. Hur ska vi kunna anpassa oss till en ny verklighet då vi inte slösar på planetens resurser? Själv försöker jag hitta detta i min sommarstuga i Dalarna. Långt från stadens stress och hets. Det betyder att jag är intresserad av en hållbar miljöpolitik i glesbygd nära naturen. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna ställa om vårt sätt att leva men det kommer att kräva många förändringar. Men det är inte för sent! Men vi måste börja snarast och i allt större skala!

CV

Född i Malmö och studerat medicin vid Lunds universitet. Därefter arbetat 1983-2015 vid Barnkliniken, Allmänna Sjukhuset i Malmö som numer bytt namn till Skånes Universitetssjukhus. Arbetar kvar som timanställd inom ett forskningsprojekt kring barnfetma som varit mitt huvudområde. Jag startade Barnöverviktsenheten Region Skåne 2002. Klinikchef för barnkliniken i Malmö 2002-2011. Sedan 2015 är jag medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen i Stockholm.